seos.hu

Ez a domain név eladó!
A domain vételárával kapcsolatban az alábbi e-mail címen érdeklődhet.

A domain adásvétel menete:

Az eladó és a vevő számára is az a legjobb megoldás egy domain adásvétele esetén, ha a szerződő felek megegyeznek, hogy az adásvételi szerződést kitöltik és aláírják, majd a domain lemondó nyilatkozat aláírására csak az ellenérték átutalása, kifizetése után kerül sor.

Így a vevő az adásvételi szerződés aláírásának pillanatától igazolni tudja az adásvétel létrejöttét, de mert a szerződésben szerepelnie kell, hogy a szerződés az ellenérték kifizetése után lép életbe, így annak megtörténtéig a domain jogos tulajdonosa a domain értékesítője. A szerződés életbelépése vagyis a domain ellenértékének kifizetése után a domaint eladó aláírja a domain lemondó nyilatkozatot, amivel a vevőnek jogosultságot ad arra, hogy azt birtokba vegye, vagyis a domain átírására.

Ezzel a megoldással mindkét fél jogi védettséget élvez.

Domain adásvételi szerződés (minta)
Domain lemondó nyilatkozat (minta)

Gyakori kérdések:

Honnan tudhatom, hogy tényleg az Eladó tulajdonában van-e a domain?

Az adásvétel előtt a hivatalos .hu domain nyilvántartó weboldalán www.domain.hu/domain/domainsearch/ tájékozódhat arról, hogy kinek a tulajdonában van a domain használati joga. A domainre való keresés után a Domain-igénylő vagy domain-használó szövegre kattintva kérdezhető le, hogy kinek a nevére van bejegyezve a keresett domain (domain-használó).

A domain lemondó nyilatkozat aláírására miért csak a vételár kiegyenlítése után kerül sor?

A domain lemondó nyilatkozat nem visszavonható (lásd minta-nyilatkozatban). Ha az Eladó fél aláírja és elpostázza a Vevő számára, de a vételár nem kerül kiegyenlítésre a szerződésben meghatározott fizetési határideig, akkor az adásvételi szerződés ugyan érvényét veszti, de ettől függetlenül a lemondó nyilatkozat továbbra is érvényes marad és a birtokában az átírásra kedvezményezett fél (Vevő) bármikor kezdeményezheti a domain név átírását.

Amennyiben a vételár átutalásra kerül, az adásvételi szerződésben rögzítettek alapján az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a domainnek a Vevő nevére történő átíratásához szükséges Domain lemondó nyilatkozatot aláírja és elpostázza a Vevő számára.

Mi a pontos menete lépésről-lépésre a domain adásvételének?

  1. Miután sikerült megállapodni az eladási összegről, az adásvételi szerződést és a domain lemondó nyilatkozatot kitölti az Eladó fél.
  2. Az adásvételi szerződést az Eladó fél aláírja, a lemondó nyilatkozatot azonban még nem.
  3. Az Eladó a fenti két dokumentumot (legalább 2-2 példányban) a vételárról szóló számlával a Vevő részére elpostázza.
  4. A Vevő aláírja a dokumentumokat, átutalja a számla összegét és visszapostázza a dokumentumokat, azonban az adásvételi szerződésből egyet magánál tart!
  5. Amennyiben a vételár kiegyenlítésre került az Eladó aláírja a lemondó nyilatkozatot és visszapostázza a Vevő számára, amivel az átírás kezdeményezhető bármelyik domain Regisztrátornál.

Ugyanazt a domain Regisztrátort kell megbíznom a domain átírásával, akinél az Eladó tartotta fenn a domaint?

Nem, bármely domain Regisztrátorhoz lehet fordulni az átregisztrációval kapcsolatban. Domain Regisztrátorok listája